R.M.A. Centrum, s. r. o.

Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců

R.M.A. Centrum, s. r. o. Praha 7 Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců Profesionalita a péče o klienta

Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dobře informovaní a správně motivovaní zaměstnanci - aktivní ochrana jejich zdraví.

V rámci výchovy a podpory zdraví zaměstnanců i zaměstnavatelů budeme informovat o rizicích a nebezpečích, které se mohou vyskytovat při vykonávání práce, používaní materiálů a v pracovních postupech.

Výchovu a vzdělávání nechápeme jen jako samostatnou etapu naší práce, ale jako nedělitelnou součást všech našich aktivit.

Zaměření našich výchovných aktivit budeme usměrňovat podle struktury a charakteru nedostatků, které zjistíme v pracovním prostředí a ve vědomostech pracovníků.

Sběr a zpracovávání informací o zdraví pracovníků, účast při rozborech pracovní neschopnosti, chorob z povolání, onemocnění souvisejících s prací a zdravotních rizik.

Za součást vzdělávání považujeme potřebnou výměnu informací. Půjde zejména o poskytování informace:

  • zaměstnanci
  • zaměstnavateli
  • zástupcům zaměstnanců
  • orgánům státní správy

Zaměstnance budeme informovat o závěrech posouzení zdravotní způsobilosti na práci, o výsledcích individuálních vyšetření zdravotního stavu ve vztahu k expozici faktorům pracovního prostředí a o konkrétních rizicích v pracovním procesu.

Zaměstnavateli budeme poskytovat informace o závěrech posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců na práci, o důvodech potřeby přeřazení zaměstnance na jiný druh práce a o závěrech dohledu nad pracovními podmínkami a nad zdravím zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro bezpečnost a komisím bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o závěrech dohledu nad pracovními podmínkami a nad zdravím zaměstnanců a o skupinových výsledcích posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců na práci.

Orgánům státní správy v oblasti veřejného zdravotnictví o zdravotních rizicích při práci a o výsledcích kolektivního posouzení zdravotního stavu pracovníků, ve vztahu k pracovnímu prostředí.

Spolupráce

Při své činnosti budeme úzce spolupracovat s bezpečnostně-technickou službou příslušného zaměstnavatele a po dohodě vykonávat i společné kontroly pracovišť.