R.M.A. Centrum, s. r. o.

Rehabilitace Praha

R.M.A. Centrum, s. r. o. Praha 7,  rehabilitace, rehabilitační oddělení rehabilitace Praha Poliklinika Praha 7, oddělení rehabilitace

Rehabilitace Praha, rehabilitační oddělení

Na poliklinice R.M.A. Centrum s.r.o. Praha 7 je k dispozici moderně zařízené oddělení rehabilitace. Rehabilitační oddělení má tři zkušené profesionální fyzioterapeuty. Aktuální ordinační hodiny rehabilitačního oddělení naleznete na našich webových stránkách.

Rehabilitační oddělení se skládá ze dvou ambulancí fyzioterapie, magnetoterapeutického pracoviště a tělocvičny.

Léčené diagnózy: všechny diagnózy s indikací k rehabilitační léčbě

Používané terapie: kineziologický rozbor, manuální terapie – techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů a páteře, manuální lymfatická masáž, reflexní masáž, klasická masáž, léčebná tělesná výchova (i na neurofyziologickém podkladě), elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie

Přístrojové vybavení: přístroj pro elektroléčbu BTL-4000, přístroj pro magnetoterapii BTL-4000, přístroj pro ultrasonoterapii BTL-07p, elektrická hydraulická lehátka Madisson

Fyzioterapeuti jsou držiteli Registrace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pravidelně se účastní odborných přednášek, konferencí, kurzů a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Lékaři

Lékař: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
Fyzioterapeuti: Bc. Petr Kádner, Lucie Nováková, DiS, Bc. Miroslav Beránek
Tel.: 234 760 449
E-mail: kadner@rmacentrum.cz


Oddělení rehabilitace - ordinační hodiny
Pondělí 7:00 – 15:30 Fyzioterapeuti
Úterý 7:00 – 17:00 Fyzioterapeuti
Středa 7:00 – 15:00 - ordinace MUDr. S. Gilbertová
7:30 - 14:30 - Fyzioterapeuti
Čtvrtek 7:00 – 17:00 Fyzioterapeuti
Pátek 7:00 – 13:00 Fyzioterapeuti