R.M.A. Centrum, s. r. o.

PUP - Preventivní urologický program

R.M.A. Centrum, s. r. o. - PUP - Preventivní urologický program, prevence urologických potíží Urologický program, preventivní urologické vyšetření Urologické vyšetření, kameny v močových cestách, zbytnění prostaty, infekce močových cest

Preventivní urologické vyšetření

Nabízíme podrobné urologické vyšetření pro veřejnost v rámci našeho Preventivního urologického programu PUP. Urologické vyšetření zahrnuje vyšetření kamenů v močových cestách, vyšetření na infekce močových cest, zbytnění prostaty. Využijte naší nabídky na preventivní urologické vyšetření v rámci našeho Preventivního urologického programu

PUP Program

Tento program je určen pro muže a ženy rizikových věkových skupin a pro ty, kteří již mají nebo měli obtíže urologického původu, jako jsou např. opakované infekce močových cest, záněty ledvin, močového měchýře, dolních cest močových, poruchy močení (onemocnění prostaty u mužů, inkontinence u žen).

Program slouží k vyšetření celého urologického traktu, za účelem odhalení skrytých onemocnění. Zejména se jedná o onemocnění:

 • Urolithiasa („kameny“ v močových cestách) - v populaci je toto onemocnění velmi rozšířené a trpí jím asi 1% populace a asi jedna třetina všech urologicky nemocných. Nejčastěji postihuje nemocné v produktivním věku. Závažnost tohoto onemocnění tkví v četných komplikacích, které vedou až k poškození ledvin v různém rozsahu, dle závažnosti onemocnění.
 • Infekce močových cest. Infekce urogenitálního traktu jsou druhou nejčastější lokalizací infekce v těle za chorobami respiračními. U žen je riziko opakovaných infekcí 9x častější než u mužů. Tato infekce je příčinou častých zánětlivých onemocnění ledvin, močového měchýře, močové trubice, prostaty u mužů a vzniku urolithiasy (ledvinových kamenů).
 • Zbytnění prostaty. Je nejčastějším onemocněním prostaty, kterým po padesátém roce života trpí téměř polovina mužů. Způsobuje poruchy močení, které mohou bez příslušné léčby vést až k poškození močového měchýře a ledvin.
 • Nádory ledvin, močového měchýře a prostaty.
  • Zhoubné nádory ledvin: vyskytují se nejčastěji ve středním věku a u starších lidí. Prvním a jediným příznakem tohoto onemocnění je přítomnost krve v moči zjistitelná chemickým rozborem moči. Toto onemocnění je při včasně provedené diagnose plně vyléčitelné.
  • Zhoubné nádory močového měchýře: vyskytují se v každém věku, nejčastěji u mužů starších 55 let a žen starších 40 let. Postižených mužů je 2-3x více než žen. První příznaky onemocnění nejsou nápadné, často nejsou žádné. Signálem tohoto onemocnění může být časté močení, někdy s bolestí, nucení na močení, neobvyklé zbarvení moče do hněda apod. Pokud je onemocnění zachyceno v počátečním stadiu, má nemocný velmi dobré vyhlídky na úspěšnou léčbu onemocnění.
  • Zhoubné nádory prostaty: výskyt rakoviny prostaty má vzrůstající trend. Za posledních 15 let se počet onemocnění ztrojnásobil. Rakovina prostaty je třetím nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u mužů a nejčastějším urologickým nádorem vůbec. U mužů starších 50 let se nádor prostaty nalézá v 30 až 50%. První příznaky onemocnění jsou prakticky totožné s příznaky nezhoubných onemocnění prostaty (záněty a zbytnění prostaty), což mnohdy vede k podceňování možné přítomnosti zhoubného onemocnění a pozdní diagnose. Základem úspěchu léčby tohoto onemocnění je jeho včasné odhalení v bezpříznakovém nebo počátečním stadiu.

Obsah programu:

 • anamnéza - rozhovor s lékařem zaměřený na zjištění přítomnosti příznaků (obtíží) onemocnění, výskyt urologických onemocnění v rodině,
 • fyzikální vyšetření - vyšetření jedince pohledem a pohmatem,
 • ultrazvukové vyšetření - bezbolestné přístrojové vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty,
 • biochemické vyšetření - vyšetření moči a krve, včetně stanovení krevních nádorových markerů,
 • celkové zhodnocení vyšetření - včetně zajištění dalších diagnostických a léčebných kroků (v případě zjištěného onemocnění.)

Vzhledem k častosti výskytu urologických onemocnění, zejména nádorových, je velice žádoucí, aby nabídky preventivního vyšetření využil co největší počet oslovených jedinců.