R.M.A. Centrum, s. r. o.

Preventivní lékařské prohlídky

R.M.A. Centrum, s. r. o. Praha 7, zajišťujeme preventivní lékařské prohlídky Preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců firem a institucí Hledáte kdo by zajistil Vašim zaměstnancům preventivní lékařské prohlídky?

Preventivní lékařské prohlídky

R.M.A. Centrum s.r.o. zajišťuje v rámci pracovnělékařské služby preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců svých klientů - firem a institucí. Lékařské preventivní prohlídky zajišťují lékaři specialisté z řady oborů. Preventivní lékařské prohlídky zaměřujeme na rizikové faktory dle povahy práce na konkrétních pracovištích.

Lékařské prohlídky:

 • vstupní
 • periodická
 • řadová
 • výstupní
 • mimořádná
 • následná

Dle povahy rizika na pracovišti jsou preventivní prohlídky zaměřené na včasný záchyt chorob a jejich rizik. Rozsah a náplně preventivních prohlídek zaměstnanců vykonávajících práci v rizikovém prostředí jsou rámcového charakteru. Kromě uvedených typů preventivních prohlídek je konkrétně prohlídka doplněná o další vyšetření dle charakteru pracoviště a dle délky expozice zaměstnance v daném prostředí.

Preventivní prohlídky dle povahy rizika:

 • Lékařská prohlídka potřebná na vydání zdravotního průkazu
 • Lékařská prohlídka v souvislosti s prací se zobrazovací jednotkou
 • Lékařská prohlídka při riziku hluku
 • Lékařská prohlídka při riziku prachu
 • Lékařská prohlídka při riziku vibrací
 • Lékařská prohlídka při práci s chemickými látkami
 • Lékařská prohlídka při práci s biologickými látkami
 • Lékařská prohlídka při riziku karcinogenů
 • Lékařská prohlídka při práci v infekčním prostředí
 • Lékařská prohlídka při práci v noci
 • Lékařská prohlídka při práci s břemeny
 • Lékařská prohlídka při práci ve výškách
 • Lékařská prohlídka u řidičů z povolání
 • Lékařská prohlídka při vyšetření na zbrojní průkaz

Lékařské preventivní prohlídky vašich pracovníků budou vykonávat lékaři, kteří budou dobře znát pracovní podmínky a práci každého vašeho pracovníka. Budou Vám k dispozici zkušení specialisté v oborech:

 • praktický lékař,
 • urologie,
 • interní lékařství,
 • dermatologie,
 • psychologie,
 • mamologie,
 • rehabilitace,
 • oční,
 • gynekologie,
 • pracovnělékařská služba,
 • radiodiagnostika,
 • klinické laboratoře,
 • ORL – ušní – nosní - krční,
 • neurologie.