R.M.A. Centrum, s. r. o.

Pracovnělékařská služba

R.M.A. Centrum, s. r. o. - pro firmy i instituce poskytujeme portfolio služeb pracovnělékařské služby pracovnělékařská služba Staňte se našimi klienty v oblasti pracovnělékařské služby.

Pracovnělékařská služba

R. M. A. Centrum s. r. o. zajištuje pracovnělékařskou službu pro řadu firem a institucí. Pracovnělékařská služba je předepsána řadou právních norem a předpisů, jejichž přehled najdete na našich webových stránkách. V rámci pracovnělékařské služby zajistíme na smluvním základě Vašim zaměstnancům pravidelné zdravotní prohlídky.

Úvod

V rámci pracovnělékařské služby zabezpečujeme ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

  • Cílem nestátního zdravotnického zařízení R.M.A. Centrum s.r.o. je poskytování komplexního servisu zdravotních služeb té nejvyšší kvality s individuálním přístupem ke klientovi (pacientovi) a s minimální ztrátou jeho času.
  • Do praxe uvádíme poznatky z hygieny práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie, nemocí z povolání a všeobecného lékařství.
  • V rámci poskytované pracovnělékařské služby si klademe za cíl vytváření a udržování bezpečného a zdravého pracovního prostředí, které je ve prospěch tělesného a duševního zdraví ve vztahu k práci a přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví.
  • Zabýváme se vlivy práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců (pracovníků), prevencí, diagnostikou, léčbou, a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných pracovními podmínkami jako i dohledem nad dodržením zdravotně přijatelných pracovních podmínek.
  • Poskytujeme služby, jejichž cílem je zabránit poškození zdraví pracovníků škodlivými faktory práce, zlepšit jejich zdravotní stav, podporovat zdravý životní styl a udržovat zdravotní způsobilost k práci, což v konečném důsledku vede ke zkvalitnění života zaměstnanců a snížení ekonomických ztrát zaměstnavatele.
  • R.M.A. Centrum s.r.o. má tým odborných pracovníků, kteří zabezpečí v plné míře produkt pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přehled služeb na zajištění pracovnělékařské služby

Společnost R.M.A. Centrum s.r.o. nabízí v rámci pracovnělékařské služby určené firmám i jednotlivcům tyto služby:

  • Lékařské prohlídky: vstupní lékařská prohlídka, periodická lékařská prohlídka, výstupní mimořádná prohlídka a preventivní lékařská prohlídka
  • Dohled nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami
  • Výchova a vzdělávání zaměstnavatele a zaměstnanců
  • Nadstandarní preventivní programy