R.M.A. Centrum, s. r. o.

Organizace a finanční podmínky PLP

R.M.A. Centrum, s. r. o. - organizace a finanční podmínky pracovnělékařské služby pracovnělékařská služba pracovnělékařská služba, finanční podmínky

Organizace a finanční podmínky PLP

Pracovnělékařská služba poskytovaná našim klientům je hrazena ze dvou finančních zdrojů. Jedním zdrojem jsou fondy veřejného zdravotního pojištění. Druhým zdrojem pro financování pracovnělékařské služby jsou přímé úhrady odběratele služeb poskytovateli.

Zdravotní výkony závodní preventivní péče budou pro zaměstnance odběratele hrazeny jednak z veřejného zdravotního pojištění, jednak za přímou úhradu odběratelem poskytovateli.

Z veřejného zdravotního pojištění budou hrazeny činnosti uvedené v § 35 zákona č. 48/l997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Ostatní činnosti tvořící náplň pracovnělékařské služby bude odběratel hradit poskytovateli formou kombinované úhrady. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • povinné vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců, včetně posudkových závěrů,
 • jiné preventivní prohlídky provedené na žádost odběratele,
 • vyžádané výpisy ze zdravotnické dokumentace zaměstnanců od jejich ošetřujících lékařů, potřebné pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 • vyšetření zaměstnance vyžádané odběratelem u jiného zdravotnického zařízení,
 • vyšetření zdravotní způsobilosti k práci v zahraničí,
 • poradenská činnost v otázkách ochrany zdraví zaměstnanců odběratele,
 • dohled na zdravotní vliv práce a pracovního prostředí na zaměstnance odběratele,
 • spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • účast na rozboru pracovní neschopnosti, pracovní úrazovosti a nemocí z povolání zaměstnanců,
 • účast na výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví,
 • lékařské prohlídky pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • administrativní činnost spojená s organizací prohlídek, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedené prohlídky, vypracování pracovního posudku a případná konzultační a poradenská činnost pro odběratele (dále jen služby), včetně aplikací očkovacích sér zaměstnancům odběratele (příkl. očkování proti chřipce apod.).

Úhrada za výkon těchto činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění se sjednává výkonovou úhradou.