R.M.A. Centrum, s. r. o.

NOP I - Program prevence nádorového onemocnění prsu

R.M.A. Centrum, s. r. o. - prevence nádorového onemocnění prsu NOP I - Program prevence nádorového onemocnění prsu Nádorové onemocnění prsu

Prevence nádorového onemocnění prsu

Nádorové onemocnění prsu patří mezi nebezpečné civilizační choroby. Při včasném vyšetření je možné nádorového onemocnění prsu účinně léčit a předejít komplikacím. Společnost R.M.A. Centrum s. r. o. nabízí veřejnosti Program prevence nádorového onemocnění prsu, který zahrnuje nutná vyšetření a zhodnocení výsledků a zajištění následné léčby.

Program je určen pro ženy určených věkových skupin k odhalení možného skrytého nádorového onemocnění.

Specializovaná mamologická poradna eviduje všechny vyšetřené ženy a v případě potřeby jim zajišťuje následnou odbornou léčbu na klinických pracovištích.

Včasná diagnostika počínajícího nádorového onemocnění ženského prsu výrazně zvyšuje šance nemocných na účinnou léčbu a jejich přežití. Celosvětové zkušenosti ukazují, že pokud je zhoubný nádor odhalen v počátečním stadiu, je devět z deseti žen úspěšně vyléčeno.

Obsah programu:

  • klinické vyšetření lékařem – mamologem,
  • mamografické vyšetření na smluvním screeningovém pracovišti a   sonografické vyšetření,
  • zhodnocení výsledků,
  • zajištění nutné následné léčby.