R.M.A. Centrum, s. r. o.

MS - Program prevence vzniku manažerského syndromu a syndromu profesního vyhoření

R.M.A. Centrum, s. r. o. - pomůžeme vám se syndromem manažerského vyhoření a syndromem profesního vyhoření >MS - Program prevence vzniku manažerského syndromu a syndromu profesního vyhoření Prevence vzniku manažerského syndromu

Manažerský syndrom, syndrom profesního vyhoření

Manažerský syndrom, syndrom profesního vyhoření je moderní civilizační chorobou. Manažerský syndrom vzniká v důsledku stresové zátěže vrcholových manažerů, syndrom profesního vyhoření může postihnout kohokoliv, kdo je vystaven tlaku v zaměstnání. Manažerský symbol neberte na lehkou váhu, jedná se o nebezpečné onemocnění. Společnost R.M.A. Centrum nabízí manažerům Program prevence vzniku manažerského syndromu a syndromu profesního vyhoření MS.

MS Program

Manažerský syndrom, stejně jako syndrom vyhoření, úzce souvisí s působením stresu na člověka. Jsou jím ohroženi jednak vrcholoví manažeři v souvislosti s jejich nadměrným pracovním vypětím, ale i všechny kategorie pracovníků, jejichž působení je provázeno rizikovými pracovními podmínkami se zvýšenou psychickou zátěží.

Manažerský syndrom a syndrom vyhoření je fyziologickou a tělesnou reakcí organismu na všechny zátěžové situace, se kterými se setkáváme. Dlouhodobé působení stresu je jedna z nejčastějších příčin nemocnosti a úmrtnosti v civilizovaných zemích.

Základní varovné signály jsou:

 • v rovině duševní:
  • potíže se soustředěním, zapomínání
  • negativní hodnocení pracovního prostředí
  • negativní obraz vlastních schopností
  • sklíčenost, sebelítost
  • popudlivost, agresivita
  • pocit nedostatku uznání
 • v rovině tělesné:
  • zvýšená náchylnost k nemocem
  • rychlá unavitelnost
  • bolesti hlavy
  • poruchy spánku
  • narušené stravovací návyky
 • v rovině sociální:
  • problémy v soukromém životě – konflikty s partnerem
  • omezení sociálních kontaktů (s příbuznými, kolegy, klienty)
  • nedostatečná příprava k výkonu práce

Obsah programu:

 • vyšetření klinickým psychologem, včetně psychodiagnostiky
 • zhodnocení výsledků vyšetření a návrh:
  • preventivních opatření
  • individuální psychoterapie
  • léková terapie
 • návrh preventivních opatření, eventuálně návrh léčby (relaxace, doporučení správné životosprávy, kompenzační pohybový program, uvolnění páteře apod.)
 • do tohoto programu zařazujeme též doporučení správné životosprávy, kompenzační pohybový program, relaxaci a další