R.M.A. Centrum, s. r. o.

Mamografie, sonografie Praha

R.M.A. Centrum, s. r. o. Praha 7 - oddělení mamografie a sonografie na naší poliklinice Radiodiagnostika, mamografie a sonografie Profesionální lékařská péče, mamografie, sonografie

Mamografie, sonografie

Oddělení mamografie a sonografie na poliklinice R.M.A. Centrum s.r.o. Praha 7 zajišťuje kvalitní vyšetření řady orgánů pacientů . Vyšetření se provádí na základě osobního nebo telefonického objedání.

Mamografie

Mamografie je základní metodou vyšetřování mléčné žlázy žen od 40-45 let věku. Na našem pracovišti se provádí převážně při podezření na onemocnění prsu na podkladě indikace praktického nebo jiného odborného lékaře. Snahou je zachycení co nejvčasnějších dobře léčitelných stadií zhoubného onemocnění prsu. Vyšetření prsní žlázy se provádí u žen i mužů.

Sonografie

Sonografie je základním vyšetřením mladých žen a doplňujícím vyšetřením starších žen k provedené mamografii. Na vyšetření mohou přicházet ženy na vlastní žádost nebo na doporučení praktického lékaře či jiného odborného lékaře. Bez doporučení si vyšetření hradí klientka sama, vyšetření indikovaná lékařem hradí zdravotní pojišťovna.

V případě potřeby je zajištěna návaznost na další specializovaná pracoviště.

Sonografie je indikována pro diagnostiku širokého spektra nejrůznějších onemocnění. Nejčastěji je prováděna:

  • sonografie ledvin a močových cest
  • sonografie ženského prsu

Lékař

MUDr. Simona Bláhová
Tel.: 233 378 809
E-mail: rma@rmacentrum.cz

Vyšetření na základě osobního nebo telefonického objednání