R.M.A. Centrum, s. r. o.

IMUNO - Imunologické preventivní programy

R.M.A. Centrum, s. r. o.

IMUNO - Imunologické preventivní programy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

IMUNO Program

K základním atributům Centra klinické imunologie patří komplexní medicínský přístup, vycházející z tradic vnitřního lékařství - interny a klinické imunologie s využitím nejnovějších poznatků lékařské vědy.

Takto pojatá zdravotní péče má v současném systému řadu předností:

 • je zaměřená preventivně – podchycením časných projevů (únava, opakované infekce, dopady stresu, poruchy spánku), lze předcházet pozdějším vážným komplikacím, se zdravotními i sociálními dopady,
 • komplexní a preventivní přístup je výrazně úsporný – rychlé ošetření bez většího čekání, méně návštěv u lékaře, menší nemocnost a větší pracovní výkonnost,
 • zařízení se nachází ve středu města a proto je dostupné i pro klienty pracující v centru,
 • svými prokazatelnými dosavadními výsledky představuje pracoviště významnou základnu pro publikační, mediální a osvětovou činnost.

Cíl:
Podpora obranyschopnosti a celkové odolnosti, snížení nemocnosti, odhalení možných zdravotních rizik, méně návštěv lékaře, méně ztraceného času, zvýšení pracovní výkonnosti.

Cílová skupina I:
Vrcholný a střední management – větší rozsah vyšetření, individuálně zaměřený přístup

Cílová skupina II:
Zaměstnanci – základní rozsah vyšetření

Náplň:

 • posouzení zdravotních rizik daného klienta,
 • posouzení výkonnosti, schopnosti odpočívat, relaxovat a zvládat únavu,
 • celkové vyšetření nemocného, posouzení imunitního systému, doporučení vhodných preventivních postupů (imunomodulační léčba, očkování, vitaminová léčba, protistresové přírodní prostředky…), navíc prevence nachlazení, chřipky a dalších respiračních infekcí.
 • podrobné klinické vyšetření a poradenství dle zvoleného programu, vyšetření a zhodnocení EKG křivky, zhodnocení laboratorních nálezů,
 • vypracování závěrečné zprávy, v případě patologických nálezů zajištění následné zdravotní péče ve svém zdravotnickém zařízení, případně v součinnosti s odborníky dalších předních pracovišť.

Časové naplánování:
Jednou ročně, nejlépe v podzimních měsících září - listopad.

Preventivní program A: Prevence únavy, nevýkonnosti a vyčerpání

Cíl programu:

 • vyšetření příčin únavy, jejich odstranění a návrhy vedoucí ke zvýšení výkonnosti,
 • náplní programu je individuální posouzení zdravotních rizik každého klienta (stupeň pracovního a stresového zatížení, posouzení celkové výkonnosti, schopnosti odpočívat, relaxovat a zvládat únavu),
 • celkové vyšetření zaměřené na vyloučení patologických stavů provázených únavou, zvláště infekčních, zánětlivých a dalších onemocnění,
 • doporučení vhodných preventivních a léčebných postupů (úprava spánkové poruchy, zdravý životní styl, ergonomie pracovního prostředí, vitaminová léčba, protistresové prostředky a postupy).

Laboratorní vyšetření:
- FW, KO + diff., urea, sKr., KM, glykémie, bili, ALT, AST, GMT, TAG, chol., HDL, LDL, Ferritin, ssTSH, ANF, moč chem. sed.

Preventivní program B: Prevence častých infekcí dýchacích cest

Cíl programu:

 • snížení nemocnosti, méně návštěv u lékařů, zvýšení výkonnosti a odolnosti,
 • náplní programu je posouzení zdravotních rizik daného klienta (stupeň stresové zátěže - míra zodpovědnosti, vedoucí funkce, práce ve zdravotnictví, veřejné správě a školství, práce na počítači, práce v kolektivu),
 • posouzení celkové výkonnosti, schopnosti odpočívat, relaxovat a zvládat únavu,
 • celkové vyšetření stavu imunitního systému s následnou podporou odolnosti a obranyschopnosti organismu s doporučením vhodných preventivních a léčebných postupů (imunomodulační léčba, očkování, vitaminová léčba, protistresové přírodní prostředky…).

Laboratorní vyšetření:
- FW, KO + diff., urea, sKr., KM, glykémie, bili, ALT, AST, GMT, TAG, chol., HDL, LDL, Ferritin, ssTSH, ANF, moč chem. sed., ASLO, CRP, CIK, IgG, IgA, IgM

Preventivní program C: Prevence vzniku civilizačních onemocnění

Cíl programu:

 • včasné zjištění rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, vysokého krevního tlaku, cukrovky a obezity,
 • náplní je vyšetření klientů s ohledem na přítomností nejzávažnějších rizik civilizačních chorob, řešení případných nálezů a preventivní poradenství s doporučením změny životního stylu, úpravy stravovacích návyků, přídavků vitaminových, minerálových, enzymových a dalších přírodních doplňků.

Laboratorní vyšetření:
- FW, KO + diff., urea, sKr., KM, glykémie, bili, ALT, AST, GMT, TAG, chol., HDL, LDL, Ferritin, ssTSH, ANF, moč chem. sed., ASLO, CRP, CIK, IgG, IgA, IgM, Homocystein

Preventivní program D: Prevence rozvoje alergických onemocnění

Vlastnost organismu reagovat alergicky je geneticky podmíněná, dědí se, a je tím větší, čím častěji je alergie přítomna u rodičů. Prevence a časná léčba alergických onemocnění je významným přístupem moderní medicíny. Lze především včas podchytit klienty, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou alergici. Léčba časných projevů je vždy efektivnější než pozdní řešení následků (průduškové astma, atopický ekzém, senná i celoroční rýma, potravinové alergie). Součástí programu je vyšetření a poradenství jak v prevenci, tak léčby v alergologii.

Laboratorní vyšetření:
• FW, KO + diff., urea, sKr., KM, glykémie, bili, ALT, AST, GMT, TAG, chol., HDL, LDL, Ferritin, ssTSH, ANF, moč chem. sed., ASLO, CRP, CIK, IgG, IgA, IgM, alergologické testy u nás.