R.M.A. Centrum, s. r. o.

FT - Preventivní rehabilitační program

R.M.A. Centrum, s. r. o. Praha 7 -  rehabilitační program FT -  Preventivní rehabilitační program Rehabilitační program pomůže při onemocnění pohybového aparátu

Rehabilitační program, Onemocnění pohybového aparátu

Nabízíme veřejnosti rehabilitační program na odstranění onemocnění pohybového aparátu. Pro všechny, kdo pracují u počítače, kdo trpí nedostatkem pohybu, je zde náš rehabilitační program.

FT Program

Onemocnění pohybového aparátu jsou v současné době na 2. až 3. místě pracovní neschopnosti. Jsou to především onemocnění páteře, které jsou stále častěji dávány do souvislosti s civilizačními změnami, dlouhodobou prací vsedě, zejména při práci u počítače, nedostatkem pohybu apod.

Program je určen pro jedince s bolestmi páteře (krční, hrudní, bederní), pozornost bude věnována i ovlivnění bolestí kloubů. Zvýšená pozornost bude věnována zaměstnancům s vyšší psychickou či fyzickou zátěží, práci u počítačů apod.

Obsah programu:

  • klinické vyšetření rehabilitačním lékařem (vyšetření páteře a periferních kloubů, držení těla, svalová dysbalance)
  • návrh léčby a doporučení preventivních opatření (ovlivnění držení těla, kompenzační pohybový režim, fyzioterapeutické přístupy, životospráva, relaxace apod.)
  • přednáška rehabilitačního lékaře o preventivních a ergonomických aspektech bolestí zad, event. i zajištění programu školy zad
  • ergonomická intervence (v případě zájmu bude součástí programu též ergonomická intervence ve smyslu posouzení rizikových faktorů na pracovišti a návrh vhodného uspořádání pracoviště)

U jedinců se závažnějšími obtížemi bude zajištěna následná komplexní rehabilitační léčba (metody fyzioterapie, elektroléčba).

Dle poptávky lze objednat jen dílčí části uvedeného programu, případně i samotné skupinové cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.