R.M.A. Centrum, s. r. o.

ATERO - Preventivní program rizikových faktorů aterosklerózy

R.M.A. Centrum, s. r. o., prevence aterosklerózy Ateroskleróza Nabízíme program pro prevenci aterosklerózy

Prevence aterosklerózy

R.M.A. Centrum s.r.o. nabízí veřejnosti program prevence aterosklerózy. Ateroskleróza může vést ke komplikacím, které způsobují v naší zemi řadu úmrtí ročně. Program prevence aterosklerózy Vám pomůže předejít těmto komplikacím.

ATERO Program

Komplikace aterosklerózy (ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda) jsou nejčastější příčinou onemocnění a úmrtí v ČR. Včasné rozpoznání rizikových faktorů a účinná prevence a léčba tzv. preklinické formy aterosklerózy umožňuje oddálit a snížit četnost těchto onemocnění.

Obsah programu:

  • Laboratorní vyšetření krevního obrazu, biochemické vyšetření séra a komplexního lipidogramu, včetně močového sedimentu (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly).
  • Ostatní sledované ukazatele dávají základní informace o přítomnosti cukrovky, funkci jater, ledvin, štítné žlázy, mineralogramu, u mužů pak prostatický antigen.
  • Základní klinické vyšetření, EKG vyšetření, ultrazvukové vyšetření cév ( posouzení tloušťky cévní stěny jako součást preventivního vyšetření na aterosklerózu ).
  • Zpracování lékařské zprávy, stanovení diagnosy, zajištění následné lékařské péče.